Lucy Kelly  
 

Daw Lucy Kelly o ardal hyfryd yn Ynys Môn o'r enw Paradwys; nid creadigaeth ddiystyr rhyw asiantaeth hysbysebu mo'r disgrifiad ‘y llais o Baradwys’ sef enw ei CD gyntaf, ond datganiad o ffaith, a ffaith sy'n llawn arwyddocâd, fel y daw'n amlwg i unrhyw un sy'n gwrando ar ei llais.
Cyhoeddwyd yr albwm gyntaf pan oedd Lucy'n un ar ddeg oed ac ar ei blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gyfun Llangefni. Ers yn ifanc iawn mae wedi bod wrth ei bodd yn canu a pherfformio ac yn wir, cyrhaeddodd lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y tro cyntaf pan nad oedd ond 6 oed, ac ers hynny cafodd yrfa eisteddfodol ryfeddol o lwyddiannus, gan ennill droeon yn ein Gwyliau Cenedlaethol gan gynnwys tair gwobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008.


A hithau yn dal ond yn dair ar ddeg oed, cyhoeddwyd ei hail albwm sy’n dwyn y teitl ‘Angel’ fis Gorffennaf 2011 ac mae’r casgliad yn dangos yn glir y modd mae ei llais a’i harddull wedi aeddfedu yn y cyfnod diweddar.


Cafodd wahoddiad i berfformio mewn cyfres o ddigwyddiadau a lleoliadau cyffrous, yn amrywio o’r Cwpan Ryder i Neuadd Albert, a bu’n rhannu llwyfan gyda llu o gantorion blaenllaw megis Rhys Meirion, Elin Fflur, Dafydd Iwan, Gwawr Edwards, Y Tri Tenor, Trebor Edwards, Shân Cothi, Aled Wyn Davies a Faryl Smith.


Mae Lucy yn hynod ddiolchgar i bawb a fu’n ei hyfforddi ac yn gymorth i’w gyrfa dros y blynyddoedd gan gynnwys Ann Roberts, Olwen Jones, Linda’r Hafod, Pat Griffiths, Annette Bryn Parri, Hefin Elis, Leah Owen a Mari Pritchard.

     
 
  Mae Lucy Kelly yn un o artistiaid Sain
Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG ~ Ffôn +44 (0) 1286 831.111 - Ffacs + 44 (0) 1286 831.497
www.sainwales.com | gwefan: © www.eurigroberts.com